Trường Hợp quý khách được đổi trả:

Lỗi sản phẩm do shop

Mẫu không đúng size và màu

Sản phẩm bị bẩn do vận chuyển

Không được đổi trả khi nào?

Sau 7 ngày nhận hàng không được đổi

Đúng mẫu đúng size khách không được đổi

Yêu cầu khi đổi hàng

Sản phẩm chưa qua sử dụng. Còn hóa đơn mua hàng. Còn đầy đủ bao bì, tem mạc.

Sản phẩm bị lỗi hoặc không đúng size, màu được đổi miễn phí (chỉ đổi cùng mẫu như ban đầu).

Ngoài ra, nếu đơn hàng của quý khách có trừ chiết khấu thì chúng tôi sẽ trừ lại phần chiết khấu.

Thời gian nhận được tiền hoàn lại:

Trong trường hợp hàng lỗi, nhưng chúng tôi không hết hàng để đổi, thì quý khách được hoàn tiền trong vòng 3 ngày kể từ lúc chúng tôi nhận được hàng đổi.

Chi phí vận chuyển hàng đổi trả:

Chúng tôi chịu phí vận chuyển hàng đổi trả nếu đổi hàng lỗi. Quý khách chịu phí vận chuyển hàng trả nếu đổi hàng tồn.

Quy trình đổi trả hàng:

Bước 1: Quý khách gọi dưới chân trang để thông báo yêu cầu đổi trả hàng.

Bước 2: Quý khách đóng gói hàng đổi, ghi rõ thông tin của mình và gửi hàng về địa chỉ dưới chân trang

Bước 3: Chúng tôi nhận sản phẩm trả và kiểm tra sản phẩm.

Bước 4: Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ quý khách để tiến hành đổi trả hàng.